31, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ గ్రూప్ 3 సిలబస్ (TSPSC Group 3 Syllabus)


Paper Subject Questions Duration Marks
Paper I GENERAL STUDIES AND  ABILITIES 150  2 ½  Hr 150
Paper II HISTORY, POLITY  AND SOCIETY
i.  Socio-Cultural History of Telangana and Formation of Telangana State.
ii. Overview of the Indian Constitution and Politics
iii. Social Structure, Issues and Public Policies  
150 2 ½  Hr 150
paper III ECONOMY AND DEVELOPMENT
i.  Indian Economy: Issues and challenges
ii. Economy and Development of Telangana
iii. Issues of Development and Chang
150 2 ½  Hr 150

Syllabus
Paper I
(GENERAL STUDIES AND GENERAL ABILITIES)
1.   Current Affairs – Regional, National & International.
2.   International Relations  and Events.
3.   General Science; India’s Achievements in Science and Technology.
4.   Environmental Issues; Disaster Management- Prevention and Mitigation Strategies.
5.   World Geography, Indian Geography and Geography of Telangana State.
6.   History and Cultural Heritage of India.
7.   Society, Culture, Heritage, Arts and  Literature of Telangana.
8.   Policies of Telangana State.
9.   Social Exclusion, Rights Issues and Inclusive Policies.
10. Logical Reasoning; Analytical Ability and Data Interpretation.
11. Basic English. (8th Class Standard)
  Paper II
(HISTORY, POLITY AND SOCIETY)
I. Socio-Cultural History of Telangana and Formation of Telangana State.
1. Satavahanas, Ikshvakus, Vishnukundins, Mudigond and Vemulawada Chalukyas  and their contribution to culture; Social System; Religious conditions; Buddhism and Jainism in Ancient Telangana; Growth of Language and Literature, Art and Architecture.
2. The establishment of Kakatiya kingdom and their contribution to socio-cultural development. Growth of Telugu Language and Literature under the Kakatiyas – Art, Architecture and Fine Arts. Rachakonda and Deverakonda Velamas, Social and Religious Conditions; Growth of Telugu Language and Literature, Popular protest against Kakatiyas: Sammakka - Sarakka Revolt; Socio-Cultural contribution of Qutubshahis - Growth of Language, Literature, Art, Architecture, Festivals,
Dance, and Music. Emergence of Composite Culture.
3. AsafJahi Dynasty; Nizam-British Relations: Salarjung Reforms and its impact; Socio - Cultural-Religious Conditions under the Nizams:  Educational Reforms, Establishment of Osmania University and Higher Education; Growth of Employment and the Rise of Middle Classes.
4. Socio-cultural and Political Awakening in Telangana: Role of Arya Samaj-Andhra Mahasabha; Andhra Saraswatha Parishat,  Literary and Library movements,  Adi- Hindu movement,  Andhra Mahila Sabha and the growth of Women’s movement; Tribal Revolts, Ramji Gond and Kumaram Bheemu, -The  Telangana Peasant Armed Struggle ; Causes and Consequences.
5. Integration of Hyderabad State into Indian Union and formation of Andhra Pradesh. Gentlemen Agreement; Mulki Movement 1952-56; Violation of Safeguards – Regional imbalances -  Assertion of Telangana identity;  Agitation for Separate Telangana State 1969-70 -  Growth of popular protest against discrimination and movements towards the formation of Telangana State 1971-2014.

II. Overview of the Indian Constitution and Politics.
1. Evolution of Indian Constitution – Nature and Salient Features – Preamble.
2. Fundamental Rights – Directive Principles of State Policy – Fundamental Duties.
3. Distinctive Features of Indian Federalism – Distribution of Legislative and Administrative Powers
between Union and States.
4. Union and State Governments – President – Prime Minister and Council of Ministers; Governor, Chief Minister and Council of Ministers – Powers and Functions.
5. Rural and Urban Governance with special reference to the 73rd  and 74th Amendments.
6.          Electoral System:  Free and Fair Elections, Malpractices; Election Commission; Electoral Reforms and Political Parties.
7.Judicial System in India – Judicial Activism.
8. a) Special Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Women and Minorities
b) Welfare Mechanism for Enforcement – National Commission for  Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes and   National Commission for Backward Classes.
9. Indian Constitution: New Challenges.

III. Social Structure, Issues and Public Policies.
1. Indian Social Structure:
Salient Features of Indian society:  Caste, Family , Marriage, Kinship, Religion, Tribe, Women, Middle class - Socio-Cultural Features of Telangana Society.
2.Social  Issues:
Inequality and Exclusion: Casteism, Communalism, Regionalism, Violence against Women, Child Labour, Human rafficking, Disability and Aged.
3. Social Movements:
Peasant’s Movements, Tribal Movements, Backward Class Movements, Dalit Movements, Environmental Movements, Women’s Movements, Regional Autonomy Movements, Human Rights Movements.
4.Telangana Specific Social Issues:
Vetti, Jogini, Devadasi System, Child labour, Girl Child, Flourosis, Migration, Farmer’s and Weaver’s Distress.
5. Social Policies and Welfare Programmes:
Affirmative Policies for SCs, STs, OBC, Women, Minorities, Labour, Disabled and Children; Welfare Programmes:  Employment, Poverty Alleviation Programmes; Rural and Urban, Women and Child Welfare, Tribal Welfare

  Paper III
(ECONOMY AND DEVELOPMENT)
I. Indian Economy: Issues and Challenges.
1. Growth and  Development : Concepts of Growth and Development –Relationship between Growth and Development
2. Measures of Economic Growth:
National Income- Definition, Concepts and Methods of measuring National Income; Nominal and Real Income.
3. Poverty and Unemployment : Concepts of Poverty – Income based Poverty and Non-Income based poverty ; Measurement of Poverty; Unemployment- Definition, Types of Unemployment
4. Planning in Indian Economy : Objectives, Priorities, Strategies, and Achievements of Five year Plans – 12th  FYP; Inclusive Growth – NITI Aayog

II. Economy and Development of Telangana.
1. Telangana Economy in undivided Andhra .Pradesh (1956-2014)- Deprivations (Water (Bachavat Committee), Finances (Lalit, Bhargava, Wanchu Committees) and Employment( Jai Bharat Committee, Girgilan Committee) and Under Development.
2. Land Reforms in Telangana : Abolition of Intermediaries: Zamindari, Jagirdari and Inamdari;Tenancy Reforms ;Land ceiling; Land alienation in Scheduled Areas
3. Agriculture and Allied Sectors: Share of Agriculture and Allied sectors in  GSDP; Distribution of land holdings; Dependence on Agriculture; Irrigation- Sources of Irrigation; Problems of Dry land Agriculture; Agricultural credit.
4.Industry and Service Sectors: Industrial Development; Structure and Growth of Industry sector-Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector;  Industrial Infrastructure; Industrial Policy of Telangana; Structure and Growth of Service sector.

III.Issues of Development and Change.
1. Development Dynamics: Regional Inequalities in India – Social Inequalities - Caste, Ethnicity (tribe), Gender and Religion; Migration; Urbanisation.
2. Development and Displacement: Land Acquisition Policy; Resettlement and Rehabilitation.
3. Economic Reforms: Growth, Poverty and Inequalities – Social Development (education and health); Social Transformation; Social Security.
4.Sustainable Development: Concept and Measurement; Sustainable Development Goals


విభాగాలు: పోటీ పరీక్షల సమాచారం,  

Tags: telangana public service commission, TSPSC, TSPSC syllabus, TSPSC Gr 1, 2, 3, 4,

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Index


తెలుగులో విజ్ఞానసర్వస్వము
వ్యక్తులు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, వార్తలు
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, వార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలువార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, అవార్డు గ్రహీతలు, రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, రాష్ట్రపతులు, ముఖ్యమంత్రులు-గవర్నర్లు, వార్తలు,
ప్రపంచము,
శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, దేశాధినేతలు, దేశాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, వార్తలు,
క్రీడలు,  
క్రీడాకారులు, టోర్నమెంట్లు, ఆటలు, వార్తలు,
శాస్త్రాలు,  
భూగోళశాస్త్రము, చరిత్ర, పౌరశాస్త్రము, ఆర్థిక శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, వృక్షశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,
ఇతరాలు,  
జనరల్ నాలెడ్జి, ఉద్యోగ సమాచారం, హాస్యం, చరిత్రలో ఈ రోజు,

   విభాగాలు: 
   ------------ 

   stat coun

   విషయసూచిక