5, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

జాతీయ ఆదాయం (National Income)

జాతీయ ఆదాయం


స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రములో జాతీయ ఆదాయము ఒక ముఖ్యమైన భాగము. ఇది ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థను కాకుండా ఒక దేశం మొత్తానికి అన్వయించే విశ్లేషణ. స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణకు బాటలు వేసిన జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్ ఆర్థికవేత్త వలన 1936 నుంచి ఈ భావన ప్రాముఖ్యంలోకి వచ్చింది. 1930 దశాబ్దంలో వచ్చిన మహా ఆర్థికమాంద్యం వల్ల దాదాపు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఛిన్నాభిన్నమయ్యాయి. అప్పటి వరకు ఆర్థిక వేత్తల దృష్టి ఒక్క సారిగా సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం నుంచి స్థూల ఆర్థిక విధానాల వైపు మళ్లింది. దేశాలు అభివృద్ధి చెందుటకు, దేశాల మధ్య వ్యాపారం కొనసాగుటకే కాకుండా ప్రజల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా చూసిననూ తలసరి ఆదాయం పెంపొందించుట మొదలగు విషయాలు జాతీయ ఆదాయం (National Income) పై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

అర్థం, నిర్వచనాలు;
జాతీయ ఆదాయం, జాతీయ ఉత్పత్తి రెండూ దాదాపు ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చేవిగా కన్పిస్తున్ననూ రెండింటి మధ్య కచ్చితమైన తేడా ఉంది. వివిధ ఆర్థిక వేత్తలు ఈ విషయంపై వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
 • ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ : ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి కాబడిన వస్తువులు మరియు సేవల సమూహమే జాతీయాదాయం.
 • ఏ.సి.పిగూ : ద్రవ్యంతో కొల్వగల వస్తు, సేవల ఉత్పత్తి మొత్తమే జాతీయాదాయం.
 • ఫిషర్ : ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రజలు వినియోగించగలిగిన వస్తు, సేవల విలువయే జాతీయాదాయం.
జాతీయాదాయం నిర్వచనం పై వివిధ ఆర్థిక వేత్తల మదుఅ భిన్నాభిప్రాయాలున్ననూ వీరందరి అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి కాబడిన వస్తువులు మరియు సేవల విలువల మొత్తమే జాతీయాదాయంగా పరిగణించవచ్చు.

పరిశీలన విధానం;
జాతీయ ఆదాయాన్ని 3 విధాలుగా పరిశీలించవచ్చు.
 • ఉత్పత్తి దృష్ట్యా
 • ఆదాయాల దృష్ట్యా
 • వినియోగం లేదా వ్యయం దృష్ట్యా
పై మూడింటిలో దేని దృష్ట్యా జాతీయాదాన్ని పరిశీలించిననూ దాదాపు ఒకే విధమైన ఫలితాన్నిస్తుంది. ఎందుకనగా ఒకరి వ్యయం, ఇంకొకరి ఆదాయం అవుతుంది. కాబట్టి ఆదాయం దృష్ట్యా పరిశీలించిననూ, వ్యయం దృష్ట్యా పరిశీలించిననూ దాదాపు ఒకే విధమైన ఫలితాలు వస్తాయి. అదే విధంగా ఉత్పత్తి దృష్ట్యా పరిశీలించిననూ, ఆదాయం దృష్ట్యా పరిశీలించిననూ ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం వినిమయం జర్గి ఆ మొత్తం ఆదాయంగా చేకూరుస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండూ ఒకే సమాధానాన్ని ఇస్తాయి. అట్లే ఉత్పత్తి జరిగిన మొత్తం కొనుగోలు చేయుటకు వ్యయం చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి దృష్ట్యా, వ్యయం దృష్ట్యా ఒకే ఫలితాలు లభిస్తాయి.

జాతీయాదాయం - వివిధ భావనలు
స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి/ఆదాయం (GNP);
ఒక సంవత్సర కాలంలో, ఏదేని దేశంలో ఉత్పత్తి కాబడిన అన్ని వస్తువుల మరియు సేవల మొత్తమే స్థూల జాతీయ ఆదాయం లేదా స్థూల జాతీయోత్పత్తి (Gross National Product/ Income). జాతీయాదాయంలో ఈ భావన అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఈ వస్తు, సేవల విలువను మార్కెట్ ధరలలోనే కొలవవల్సి ఉంటుంది. ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని కాకుండా వాటి విలువను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి జాతీయ ఉత్పత్తి విలువను ద్రవ్య రూపంలో చెప్పడం వల్ల అది స్థూల జాతీయ ఆదాయం అవిపించుకుంటుంది. అంతేకాకుండా అంతిమ దశలోని వస్తు, సేవలము మాత్రమే విలువలోకి తీసుకోవలసి ఉటుంది. పూర్తిగా ఉత్పత్తి కాబడి వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న వస్తువుల విలువ మాత్రమే జాతీయాదాయంలో చేరుతుంది. సగం తయారీ వస్తువులు మరుసటి సం.లో చేర్చవలెను. ఉదాహరణకు పత్తి నుంచి వస్త్రాలు తయారుచేసే దశలో కొంత భాగం దారం రూపంలో ఉండవచ్చు. కాని ఆ దారం మార్కెట్ లో వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండదు. తదుపరి సం.లో వాటిని వస్త్రం తయారీకే ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి, ప్రస్తుత సం.లో వాటి వల్ల ఎలాంటి ఆదాయం లభించలేనందువల్ల జాతీయాదాయం నుంచి సగం తయారీ వస్తువులు పరిగణలోకి తీసుకోరాదు. అట్లే ఉత్పాదక ప్రక్రియతో సంబంధం లేని ద్రవ్య సంబంధ వ్యవహారాలు కూడా జాతీయాదాయంలోకి తీసుకొనరాదు. ఉదాహరణకు ప్రభుత్వం వృద్ధులకు పంపిణీ చేసే వృద్ధాప్య పెన్షన్లు. ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసే పెన్షన్ల వల్ల ఎలాంటి ఉత్పత్తి జర్గలేదు. ప్రభుత్వం నుంచి వృద్ధులకు డబ్బు పంపిణీ మాత్రమే జరిగింది. ప్రభుత్వం నుంచి తగ్గిన మొత్తం వృద్ధులకు అందిన మొత్తానికి సమానం. కాబట్టి దేశం దృష్ట్యా పరిశీలిస్తే వాటి వల్ల ఎలాంటి అదనపు ఆదాయం, ఉత్పత్తి జర్గలేదు. అదే విధంగా కుటుంబ సభ్యులు ఇంటిలో పనిచేసిననూ వాటిని జాతీయాదాయం లెక్కలలోకి తీసుకొనరాదు. ఇంట్లో పనిచేసిననూ డబ్బు చేతులు మారదు కాబట్టి వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోరాదు. అదే ఇంట్లో పని మనిషికి ఇచ్చే జీతం జాతీయాదాయంలోకి వస్తుంది. కారణం అది వారికి ఆదాయం పెంచుతుంది. అట్లే ఉచితంగా చేయు సేవలను కూడా జాతీయాదయంలో తీసుకోబడదు.ఉదాహరణకు ఒక డాక్టరు పేషెంట్‌కు సేవచేసినందువల్ల డబ్బు పుచ్చుకుంటే అది ఆదాయం, కాని అదే డాక్టర్ తన స్నేహితుడికి ఉచితంగా సేవ అందిస్తే దాని వలన ఎవరికీ ఆదాయం, వ్యయం ఉండదు కాబట్టి జాతీదాయాదంలోని తీసుకోవలసిన అవసరం ఉండదు.

స్థూల జాతీయోత్పత్తి ప్రాముఖ్యత: వర్తమాన ప్రపంచంలో స్థూల జాతీయోత్పత్తికి గల ప్రాధాన్యం గణనీయమైనది. ఒక దేశ ఆర్థిక పరిస్థితికి స్థూలజాతీయాదాయమే గీటురాయి. తలసరి ఆదాయానికి కూడా ఇదే ఆధారం. దేశ జనాభాతో స్థూల జాతీయాదాన్ని భాగిస్తే వచ్చేది తలసరి ఆదాయం కాబట్టి తలసరి ఆదాయం పెంచాలన్నా స్థూలజాతీయోత్పత్తిని పెంచవలసిందే. కాబట్టి నేతి పరిస్థితుల్లో ప్రతి దేశం స్థూల జాతీయోత్పత్తిని పెంచడానికి విశేషకృషి చేస్తుంది. దేశంలో ఉన్న భౌతిక మరియు మానవ వనరులను పూర్తిగా ఉపయోగించి దేశ ఉత్పత్తి పెంచినప్పుడే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది.

నికర జాతీయ ఉత్పత్తి/ఆదాయం (NNP):
ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తు, సేవల నికర ద్రవ్య విలువను నికర జాతీయాదాయం (Net National Product) అంటారు. స్థూల జాతీయోత్పత్తి నుంచి తరుగుదలను తీసివేసినచో నికర జాతీయోత్పత్తి వస్తుంది. తరుగుదల (depreciation) అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలలో జర్గే మూలధన క్షయం. ఉదాహరణకు లక్ష రూపాయల యంత్రం 10 సంవత్సరాల పాటు పనికి వస్తుందని భావించినప్పుడు ఏటా దాని మూలధన క్షయం 10 వేలు. అంతేకాకుండా యంత్రాల మరమ్మత్తుల ఖర్చు కూడా తరుగుదలలోనికి కల్పాలి. యాజమాన్యానికి లభించే లాభాన్నుంచి కొంత భాగం దీనికి కేటాయించాలి. వీటన్నిటినీ స్థూల జాతీయోత్పతి నుంచి మినహాయించినచో నికర జాతీయాదాయం లభిస్తుంది.

తలసరి ఆదాయం (PCI):
ఒక దేశ జాతీయాదాయాన్ని ఆ దేశ జనాభాతో భాగించగా వచ్చేదే తలసరి ఆదాయం (Per Capita Income). ఆర్థిక వ్యవస్థలో దీని ప్రాముఖ్యత విపరీతమైనది. ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందినదా, లేదా అనేది నిర్ణయించేది ఈ కారకమే. ఆర్థిక వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చెందిన, చెందుతున్న, వెనుకబడిన దేశాలుగా వర్గీకరించుటకు ఆధారము తలసరి ఆదాయమే. ఇది రెండు కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మొదటిది దేశ జాతీయ ఆదాయం లేదా జాతీయోత్పత్తి. రెండవది దేశ జనాభా. ఒక దేశపు జాతీయోత్పత్తి పెరుగుతున్ననూ ఆ దేశ తలసరి ఆదాయం పడిపోవచ్చును. దానికి కారణం జనాభా పెరుగుదల విపరీతంగా ఉండటమే.
తలసరి ఆదాయాన్ని రెండు విధాలుగా లెక్కిస్తారు. ప్రస్తుత ధరలలో లెక్కించే విధానం ఒకటైతే, ఒక ప్రాతిపదిక సంవత్సరం ఆధారంగా లెక్కించడం మరొకటి. ప్రస్తుత ధరలలో తలసరి ఆదాయాన్ని లెక్కిస్తే వాస్తవంగా జరిగిన వృద్ధి రేటును తెల్సుకోవడం ఇబ్బంది. ఎందుకనగా ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావంతో ధరలు పెరగడం సహజం. తత్ఫలితంగా జాతీయాదాయం సహజం గానే అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తలసరి ఆదాయం కూడా ఎక్కువగానే గోచరిస్తుంది. కాబట్టితలసరి ఆదాయం పెరుగుదల రేటును గణించడానికి ఒక ప్రాతిపదిక సంవత్సరపు ధరలలో లెక్కించి జనాభాతో భాగంచినప్పుడు నిజమైన పెరుగుదల రేటు లభ్యమౌతుంది.

నిజ జాతీయాదాయం:
జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఆ సంవత్సరపు ధరలలో గణిస్తారు. కాని దీని వలన దీని వలన జాతీయాదాయపు విలువ తెలుస్తుంది కాని నాణ్యత తెల్సుకోలేము. ధరల వృద్ధి వలన జాతీయాదాయం పెరగడం సహజం కనుక వాస్తవంగా జాతీయాదాయంలో పెరుగుదలను పరిశీలించడానికి ఈ గణాంకాలు సరిపోవు. దీనికై ఒక ప్రాతిపదిక సంవత్సరపు ధరలలో లెక్కించినప్పుడే పరిష్కారం లభిస్తుంది. కాబట్టి జాతీయాదాయాన్ని ఒక ప్రాతిపదిక సంవత్సరం ఆధారంగా లెక్కించే విధానం అమలులోకి వచ్చింది దీనినే నిజ జాతీయాదాయం అంటారు.

వ్యష్టి ఆదాయం:
ఒక సంవత్సర కాలంలో దేశంలోని వ్యక్తులకు లభించే ఆదాయమే వ్యష్టి ఆదాయం లేదా వైయక్తిక ఆదాయం. వ్యక్తులకు నిరుద్యోగ భృతి, పెన్షన్‌లు, శరణార్థులకు చేసే సహాయం మొదలైన బదిలీ చెల్లింపుల రూపంలో గూడా ఆదాయాలు లభిస్తాయి అయితే జాతీయాదాన్ని గణించేటప్పుడు వీటిని పరిగణలోనికి తీసుకోరు. వ్యష్టి ఆదాయాన్ని తెలుసుకొనడానికి ఉత్పత్తి కారకాల దృష్ట్యా జాతీయాదాయం నుండి పంచిపెట్టని కార్పోరేట్ లాభాలు, కార్పోరేట్ పన్నులు, సంఘిక బద్రతకు చేసే చెల్లింపులను మినహాయించి, బదిలీ చెల్లింపులను కలుపాలి.

ఇవి కూడా చూడండి:

విభాగాలు: ఆర్థికశాస్త్రము, 


 = = = = =


20, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

తెలంగాణ శాసనసభ నియోజకవర్గాలు (Telangana Assembly Constituencies)

తెలంగాణ శాసనసభ నియోజకవర్గాలు - శాసనసభ్యులు (2018-23)
ని.
సంఖ్య
నియోజకవర్గం పేరుశాసనసభ్యుని పేరుపార్టీ
ఉమ్మడి ఆదిలాబాదు జిల్లా
1సిర్పూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

2చెన్నూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

3బెల్లంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

4మంచిర్యాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

5ఆసిఫాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

6ఖానాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

7ఆదిలాబాదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

8బోథ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

9నిర్మల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

10ముధోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి నిజామాబాదు జిల్లా
11ఆర్మూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

12బోధన్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

13జుక్కల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

14బాన్సువాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

15ఎల్లారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

16కామారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

17నిజామాబాదు (పట్టణ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

18నిజామాబాదు (గ్రామీణ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

19బాల్కొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా
20కోరుట్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

21జగిత్యాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

22ధర్మపురి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

23రామగుండం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

24మంథని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

25పెద్దపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

26కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

27చొప్పదండి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

28వేములవాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

29సిరిసిల్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

30మానుకొండూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

31హుజురాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

32హుస్నాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా
33సిద్దిపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

34మెదక్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

35నారాయణ్‌ఖేడ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

36ఆందోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

37నర్సాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

38జహీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

39సంగారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

40పటాన్‌చెరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

41దుబ్బాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

42గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా
43మేడ్చల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

44మల్కాజ్‌గిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

45కుత్బుల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

46కూకట్‌పల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

47ఉప్పల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

48ఇబ్రహింపట్నం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

49లాల్ బహదూర్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

50మహేశ్వరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

51రాజేంద్రనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

52శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

53చేవెళ్ళ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

54పరిగి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

55వికారాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

56తాండూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి హైదరాబాదు జిల్లా
57ముషీరాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

58మలక్‌పేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

59అంబర్‌పేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

60ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

61జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

62సనత్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

63నాంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

64కార్వాన్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

65గోషామహల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

66చార్మినార్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

67చాంద్రాయణగుట్ట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

68యాకుత్‌పురా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

69బహదుర్‌పురా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

70సికింద్రాబాదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

71సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా
72కొడంగల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

73నారాయణపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

74మహబూబ్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

75జడ్చర్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

76దేవరకద్ర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

77మఖ్తల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

78వనపర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

79గద్వాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

80ఆలంపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

81నాగర్‌కర్నూల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

82అచ్చంపేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

83కల్వకుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

84షాద్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

85కొల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా
86దేవరకొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

87నాగార్జున సాగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

88మిర్యాలగూడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

89హుజుర్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

90కోదాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

91సూర్యాపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

92నల్గొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

93మునుగోడ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

94భువనగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

95నకిరేకల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

96తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

97ఆలేర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా
98జనగామ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

99స్టేషన్ ఘన్‌పూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

100పాలకుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

101డోర్నకల్  అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

102మహబూబాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

103నర్సంపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

104పరకాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

105వరంగల్ (పడమర) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

106వరంగల్ (తూర్పు) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

107వర్ధన్నపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

108భూపాలపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

109ములుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా
110పినపాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

111ఇల్లెందు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

112ఖమ్మం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

113పాలేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం


114మధిర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

115వైరా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)

116సత్తుపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

117కొత్తగూడెం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం

118అశ్వారావుపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (SC)

119భద్రాచలం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ST)


ఇవి కూడా చూడండి: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 13వ శాసనసభ సభ్యులు,
 ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎన్నికైన 16వ లోకసభ సభ్యులు,
విభాగము:ఆంధ్రప్రదేశ్ 14వ శాసనసభ మంత్రులు,
13వ శాసనసభ సభ్యులు,


31, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి (Justice Subhash Reddy)

జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి
స్వగ్రామంకమరం (మెదక్ జిల్లా)
పదవులుగుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా కమరం గ్రామానికి చెందినవారు. 1980లో బార్ కౌన్సిల్‌లో పేరు నమోదుచేసుకున్నారు. 2002లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా నియమితులై 2004లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పద్న్నతి పొందారు. 2016 ఫిబ్రవరిలో గుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2018 అక్టోబరులో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమించబడ్డారు.
విభాగాలు: మెదక్ జిల్లా ప్రముఖులు, 


 = = = = =


Justice Subhash Reddy in Telugu

26, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

సివేరి సోమ (Siveri Soma)

సివేరి సోమ
స్వగ్రామంబట్టివలస
పదవులుసర్పంచి, జడ్పీటీసి, ఎమ్మెల్యే
మరణం23-09-2018


సివేరి సోమ విశాఖపట్టణం జిల్లా అరకులోయ మండలం మాదాల పంచాయతి బట్టివలస గ్రామానికి చెందినవారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యకర్తగా ప్రవేశించి 1988లో మాదాల నుంచి సర్పంచిగా, 2001లో జడ్పీటీసీగా ఎన్నికైనారు. 2009లో అరకు నుంచి శాసనసభకు ఎన్నికైనారు. 2014లో వైకాపా అభ్యర్థు కిడారి సర్వేశ్వరరావు చేతిలో ఓడిపోయారు. సెప్టెంబరు 23, 2018న తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన కిడారి సర్వేశ్వరరావుతో కలిసి విశాఖపట్టణం లోని మన్యం అడవుల గుండా వెళ్తుండగా లివిరిపుట్టు వద్ద మావోయిస్టుల చేతిలో హతులైనారు.

ఇవి కూడా చూడండి:

విభాగాలు: విశాఖపట్టణం జిల్లా రాజకీయ నాయకులు, అరకు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం


 = = = = =


కిడారి సర్వేశ్వరరావు (Kidari Sarveshwara Rao)

కిడారి సర్వేశ్వరరావు
జన్మస్థానంనడింవాడ
పదవులుఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే
మరణం23-09-2018


కిడారి సర్వేశ్వరరావు పెదబయలు మండలం నడింవాడ గ్రామంలో జన్మించారు. కొణతాల రామకృష్ణ శిష్యుడిగా అభిమానం సంపాదించి 2007-09 కాలంలో కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు.వైఎస్సార్ మరణానంతరం జగన్ సారథ్యంలోని వైకాపాలో చేరి 2014లో అరకు స్థానం నుంచి విజయం సాధించారు. 2016లో జగన్‌ను విభేధించి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. సెప్టెంబరు 23, 2018న విశాఖ అడవులలో లివిరిపుట్టు వద్ద మావోయిస్టుల చేతిలో హతులైనారు.

ఇవి కూడా చూడండి:

విభాగాలు: విశాఖపట్టణం జిల్లా రాజకీయ నాయకులు, అరకు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం,


 = = = = =


6, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

మోతె మండలం (Mothe Mandal)


మోతె మండలం
జిల్లా సూర్యాపేట
రెవెన్యూ డివిజన్ సూర్యాపేట
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంకోదాడ
లోకసభ నియోజకవర్గంనల్గొండ
మోతె సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మండలము. మోతె సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మండలము. 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన ఉప్పల మల్సూరు, విమోచనోద్యమంలో పాల్గొన్న కోట కృష్ణారెడ్డి ఈ మండలమునకు చెందినవారు. మండలంలో 17 రెవెన్యూ గ్రామాలు కలవు. అక్టోబరు 11, 2016కు ముందు ఈ మండలం నల్గొండ జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది.

భౌగోళికం, సరిహద్దులు:
ఈ మండలానికి దక్షిణాన నడిగూడెం మండలం, మునగాల మండలం, పశ్చిమాన చివ్వెంల మండలం, ఉత్తరాన మరియు వాయువ్యాన ఆత్మకూరు (ఎస్) మండలం, తూర్పున ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి.

జనాభా:
2001 లెక్కల ప్రకారం మండల జనాభా 42680, 2011 నాటికి జనాభా 1448 పెరిగి 44128 కు చేరింది. ఇందులో పురుషులు 22218, మహిళలు 21910.

రాజకీయాలు:
ఈ మండలము కోదాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, నల్గొండ లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉన్నది.

మండలంలోని రెవెన్యూ గ్రామాలు:
Annariguda, Burkacherla, Gopalapuram, Hussenabad, Kudali, Mamillagudem, Mothey, Namaram, Nereduvai, Raavipahad, Raghavapuram, Sarvaram, Singarenipalli, Sirikonda, Thummalapalli, Urlugonda, Vibhalapuram

ప్రముఖ గ్రామాలు
సిరికొండ (Sirikonda):
నాలుగు సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన ఉప్పల మల్సూరు ఈ గ్రామానికి చెందినవారు. 1928లో జన్మించిన ఉప్పల మల్సూరు తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో పాల్గొని రాజమండ్రి జైల్లో శిక్ష అనుభవించారు. 1952లో కమ్యూనిస్టు పార్టీపై నిషేధం ఉన్నందున పీడీఎఫ్ తరఫున పోటీచేసి సూర్యాపేట నుంచి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత సీపీఐ నుంచి రెండుసార్లు గెలుపొందారు. 1964లో సీపీఐలో చీలిక రావడంతో 1967 ఎన్నికలలో సీపీఎం తరఫున పోటీచేసి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత గ్రామ సర్పంచిగా పనిచేస్తూ 1999లో మరణించారు.

ఇవి కూడా చూడండి:

ఫోటో గ్యాలరీ
b
a
c c


విభాగాలు: సూర్యాపేట  జిల్లా మండలాలు,  మోతె మండలము, సూర్యాపేట రెవెన్యూ డివిజన్, కోదాడ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, 
= = = = =
సంప్రదించిన పుస్తకాలు, వెబ్‌సైట్లు:
 • Handbook of Statistics, Nalgonda Dist, 2012,
 • Handbook of Census Statistics, Nalgonda District, 2001,
 • Census of India 2011, Provistional Population Totals, Part 2, Volume 2 of 2011.
 • బ్లాగు రచయిత సందర్శించి తెలుసుకున్న, సేకరించిన సమాచారం,
 • తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ GO Ms No 246 తేది: 11-10-2016 
 • నల్గొండ జిల్లా స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చరిత్ర


Mothey Mandal, Suryapet Dist (district) Mandal in telugu, Suryapet Dist Mandals in telugu,

మద్దిరాల మండలం (Maddirala Mandal)


మద్దిరాల మండలం
జిల్లా సూర్యాపేట
రెవెన్యూ డివిజన్ కోదాడ
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతుంగతుర్తి
లోకసభ నియోజకవర్గంభువనగిరి
మద్దిరాల  సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మండలము. మద్దిరాల సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మండలము. 2016 అక్టోబరు 11న ఈ మండలం కొత్తగా ఏర్పడింది. అదివరకు తుంగతుర్తి, నూతనకల్ మండలాలలో ఉన్న 13 గ్రామాలతో ఈ మండలాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ఈ మండలం సూర్యాపేట రెవెన్యూ డివిజన్, తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, భువనగిరి లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉంది.

భౌగోళికం, సరిహద్దులు:
ఈ మండలానికి దక్షిణాన నూతనకల్ మండలం, పశ్చిమాన తుంగతుర్తి మండలం ఉండగా మిగితావైపులా మహబూబాబాదు జిల్లా సరిహద్దుగా ఉంది.

రాజకీయాలు:
ఈ మండలము తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, భువనగిరి లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగముగా ఉన్నది.

మండలంలోని రెవెన్యూ గ్రామాలు:
Ramachandrapuram, Kukkadam, Reddygudem,  Kuntlapally, G. Kothapalli, Mukundapur, Maddirala, Chandupatla, Polumalla, Gorentla, Mamindlamadava, Chinanemali, Gummadavelli

ప్రముఖ గ్రామాలు
...
...

ఇవి కూడా చూడండి:

ఫోటో గ్యాలరీ
b
a
c c


విభాగాలు: సూర్యాపేట  జిల్లా మండలాలు,  మద్దిరాల మండలము, కోదాడ రెవెన్యూ డివిజన్, తుంగతుర్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, 
= = = = =
సంప్రదించిన పుస్తకాలు, వెబ్‌సైట్లు:
 • Handbook of Statistics, Nalgonda Dist, 2012,
 • Handbook of Census Statistics, Nalgonda District, 2001,
 • Census of India 2011, Provistional Population Totals, Part 2, Volume 2 of 2011.
 • బ్లాగు రచయిత సందర్శించి తెలుసుకున్న, సేకరించిన సమాచారం,
 • తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ GO Ms No 246 తేది: 11-10-2016 
 • నల్గొండ జిల్లా స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చరిత్ర


Maddirala Mandal, Suryapet Dist (district) Mandal in telugu, Suryapet Dist Mandals in telugu,

1, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

చింతలపాలెం మండలం (Chintalapalem Mandal)


చింతలపాలెం మండలం
జిల్లా సూర్యాపేట
రెవెన్యూ డివిజన్ కోదాడ
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంహుజూర్ నగర్
లోకసభ నియోజకవర్గంనల్గొండ
చింతలపాలెం (మల్లారెడ్డి గూడెం) సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మండలము. అక్టోబరు 11, 2016న ఈ మండలం కొత్తగా ఏర్పడింది. అదివరకు మేళ్ళచెరువు మండలంలో ఉన్న 10 గ్రామాలను విడదీసి ఈ మండలాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ఈ మండలం కోదాడ రెవెన్యూ డివిజన్, హుజూర్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, నల్గొండ లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉంది.

భౌగోళికం, సరిహద్దులు:
చింతలపాలెం జిల్లాలో అతి దక్షిణాన మరియు ఆగ్నేయాన ఉన్న మండలం. ఈ మండలానికి వాయువ్యాన మేళ్లచెరువు మండలం మరియు మట్టంపల్లి మండలం సరిహద్దులు ఉండగా మిగితా 3 వైపులా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సరిహద్దులుగా ఉంది.

రాజకీయాలు:
ఈ మండలము హుజూర్‌నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, నల్గొండ లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉన్నది.

మండలంలోని రెవెన్యూ గ్రామాలు:
Donda Padu, Chinthalapalem, Vajinepalle, Gudimalkapuram, Thammaram, Chintriyala, Reballe, Adlur, Vellatur, Nemalipuri

ప్రముఖ గ్రామాలు
...
...

ఇవి కూడా చూడండి:

ఫోటో గ్యాలరీ
b
a
c c


విభాగాలు: సూర్యాపేట  జిల్లా మండలాలు,  మేళ్ళచెరువు మండలము, కోదాడ రెవెన్యూ డివిజన్, హుజూర్ నగర్అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, 
= = = = =
సంప్రదించిన పుస్తకాలు, వెబ్‌సైట్లు:
 • Handbook of Statistics, Nalgonda Dist, 2012,
 • Handbook of Census Statistics, Nalgonda District, 2001,
 • Census of India 2011, Provistional Population Totals, Part 2, Volume 2 of 2011.
 • బ్లాగు రచయిత సందర్శించి తెలుసుకున్న, సేకరించిన సమాచారం,
 • తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ GO Ms No 246 తేది: 11-10-2016 
 • నల్గొండ జిల్లా స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చరిత్ర


Chintalapalem Mandal Mallereddy gudem Mandal, Suryapet Dist (district) Mandal in telugu, Suryapet Dist Mandals in telugu,

Index


తెలుగులో విజ్ఞానసర్వస్వము
వ్యక్తులు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, వార్తలు
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, వార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలువార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, అవార్డు గ్రహీతలు, రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, రాష్ట్రపతులు, ముఖ్యమంత్రులు-గవర్నర్లు, వార్తలు,
ప్రపంచము,
శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, దేశాధినేతలు, దేశాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, వార్తలు,
క్రీడలు,  
క్రీడాకారులు, టోర్నమెంట్లు, ఆటలు, వార్తలు,
శాస్త్రాలు,  
భూగోళశాస్త్రము, చరిత్ర, పౌరశాస్త్రము, ఆర్థిక శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, వృక్షశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,
ఇతరాలు,  
జనరల్ నాలెడ్జి, ఉద్యోగ సమాచారం, హాస్యం, చరిత్రలో ఈ రోజు,

   విభాగాలు: 
   ------------ 

   stat coun

   విషయసూచిక