6, జూన్ 2017, మంగళవారం

విభాగము: జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా (Portal: Jogulamba Gadwal Dist)

  విభాగము: జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా
(Portal: Jogulamba Gadwal Dist)
 1. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వ్యక్తులు (Persons in Jogulamba Gadwal Dist),
 2. (రాజకీయ నాయకులు, సమరయోధులు, రచయితలు, ఇతరులు)
 3. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మండలాలు (Mandals in Jogulamba Gadwal Dist),
 4. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నియోజకవర్గాలు (Constituencies in Jogulamba Gadwal Dist),
 5. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా సందర్శనీయ ప్రదేశాలు (Tourism places in Jogulamba Gadwal Dist),
 6. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్లు (Revenue Divisions in Jogulamba Gadwal Dist),
 7. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా చారిత్రక కోటలు (Forts in Jogulamba Gadwal Dist),
 8. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నదులు (Rivers in Jogulamba Gadwal Dist),
 9. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ప్రాజెక్టులు (Projects in Jogulamba Gadwal Dist),
 10. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా దేవాలయాలు (Temples in Jogulamba Gadwal Dist),
 11. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా రైల్వేస్టేషన్లు (Railway Stations in Jogulamba Gadwal Dist),
 12. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా రహదారులు (Road in Jogulamba Gadwal Dist), 
 13. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పురపాలక సంఘాలు (Muncipalities in Jogulamba Gadwal Dist), 
 14. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వ్యాసం (Jogulamba Gadwal District Essay),

విభాగాలు: తెలంగాణ జిల్లాలు,
   Tags:telangana District information in telugu, All about Telangana, TSPSC information, Telangana complete information, mandals in telangana, muncipalities in telanagana, rivers in telangana, historical places in telangana, revenue divisions in telangana,

   విభాగము: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా (Portal: Jayashankar Bhupalapally Dist)

     విభాగము: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా
   (Portal: Jayashankar Bhupalapally Dist)
   1. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా వ్యక్తులు (Persons in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   2. (రాజకీయ నాయకులు, సమరయోధులు, రచయితలు, ఇతరులు)
   3. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు (Mandals in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   4. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గాలు (Constituencies in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   5. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా సందర్శనీయ ప్రదేశాలు (Tourism places in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   6. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్లు (Revenue Divisions in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   7. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా చారిత్రక కోటలు (Forts in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   8. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా నదులు (Rivers in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   9. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ప్రాజెక్టులు (Projects in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   10. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా దేవాలయాలు (Temples in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   11. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రైల్వేస్టేషన్లు (Railway Stations in Jayashankar Bhupalapally Dist),
   12. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రహదారులు (Road in Jayashankar Bhupalapally Dist), 
   13. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పురపాలక సంఘాలు (Muncipalities in Jayashankar Bhupalapally Dist), 
   14. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా వ్యాసం (Jayashankar Bhupalapally District Essay),

   విభాగాలు: తెలంగాణ జిల్లాలు,
     Tags:telangana District information in telugu, All about Telangana, TSPSC information, Telangana complete information, mandals in telangana, muncipalities in telanagana, rivers in telangana, historical places in telangana, revenue divisions in telangana,

     విభాగము: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా (Portal: Bhadradi Kothagudem Dist)

       విభాగము: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా
     (Portal: Bhadradi Kothagudem Dist)
     1. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యక్తులు (Persons in Bhadradi Kothagudem Dist),
     2. (రాజకీయ నాయకులు, సమరయోధులు, రచయితలు, ఇతరులు)
     3. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మండలాలు (Mandals in Bhadradi Kothagudem Dist),
     4. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నియోజకవర్గాలు (Constituencies in Bhadradi Kothagudem Dist),
     5. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సందర్శనీయ ప్రదేశాలు (Tourism places in Bhadradi Kothagudem Dist),
     6. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్లు (Revenue Divisions in Bhadradi Kothagudem Dist),
     7. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చారిత్రక కోటలు (Forts in Bhadradi Kothagudem Dist),
     8. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నదులు (Rivers in Bhadradi Kothagudem Dist),
     9. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ప్రాజెక్టులు (Projects in Bhadradi Kothagudem Dist),
     10. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దేవాలయాలు (Temples in Bhadradi Kothagudem Dist),
     11. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా రైల్వేస్టేషన్లు (Railway Stations in Bhadradi Kothagudem Dist),
     12. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా రహదారులు (Road in Bhadradi Kothagudem Dist), 
     13. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పురపాలక సంఘాలు (Muncipalities in Bhadradi Kothagudem Dist), 
     14. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాసం (Bhadradi Kothagudem District Essay),

     విభాగాలు: తెలంగాణ జిల్లాలు,

      విభాగము: జనగామ జిల్లా (Portal: Jangoan Dist)

        విభాగము: జనగామ జిల్లా
      (Portal: Jangoan Dist)
      1. జనగామ జిల్లా వ్యక్తులు (Persons in Jangoan Dist),
      2. (రాజకీయ నాయకులు, సమరయోధులు, రచయితలు, ఇతరులు)
      3. జనగామ జిల్లా మండలాలు (Mandals in Jangoan Dist),
      4. జనగామ జిల్లా నియోజకవర్గాలు (Constituencies in Jangoan Dist),
      5. జనగామ జిల్లా సందర్శనీయ ప్రదేశాలు (Tourism places in Jangoan Dist),
      6. జనగామ జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్లు (Revenue Divisions in Jangoan Dist),
      7. జనగామ జిల్లా చారిత్రక కోటలు (Forts in Jangoan Dist),
      8. జనగామ జిల్లా నదులు (Rivers in Jangoan Dist),
      9. జనగామ జిల్లా ప్రాజెక్టులు (Projects in Jangoan Dist),
      10. జనగామ జిల్లా దేవాలయాలు (Temples in Jangoan Dist),
      11. జనగామ జిల్లా రైల్వేస్టేషన్లు (Railway Stations in Jangoan Dist),
      12. జనగామ జిల్లా రహదారులు (Road in Jangoan Dist), 
      13. జనగామ జిల్లా పురపాలక సంఘాలు (Muncipalities in Jangoan Dist), 
      14. జనగామ జిల్లా వ్యాసం (Jangoan District Essay),

      విభాగాలు: తెలంగాణ జిల్లాలు,
        Tags:telangana District information in telugu, All about Telangana, TSPSC information, Telangana complete information, mandals in telangana, muncipalities in telanagana, rivers in telangana, historical places in telangana, revenue divisions in telangana,

        విభాగము: జగిత్యాల జిల్లా (Portal: Jagityal Dist)

          విభాగము: జగిత్యాల జిల్లా
        (Portal: Jagityal Dist)
        1. జగిత్యాల జిల్లా వ్యక్తులు (Persons in Jagityal Dist),
        2. (రాజకీయ నాయకులు, సమరయోధులు, రచయితలు, ఇతరులు)
        3. జగిత్యాల జిల్లా మండలాలు (Mandals in Jagityal Dist),
        4. జగిత్యాల జిల్లా నియోజకవర్గాలు (Constituencies in Jagityal Dist),
        5. జగిత్యాల జిల్లా సందర్శనీయ ప్రదేశాలు (Tourism places in Jagityal Dist),
        6. జగిత్యాల జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్లు (Revenue Divisions in Jagityal Dist),
        7. జగిత్యాల జిల్లా చారిత్రక కోటలు (Forts in Jagityal Dist),
        8. జగిత్యాల జిల్లా నదులు (Rivers in Jagityal Dist),
        9. జగిత్యాల జిల్లా ప్రాజెక్టులు (Projects in Jagityal Dist),
        10. జగిత్యాల జిల్లా దేవాలయాలు (Temples in Jagityal Dist),
        11. జగిత్యాల జిల్లా రైల్వేస్టేషన్లు (Railway Stations in Jagityal Dist),
        12. జగిత్యాల జిల్లా రహదారులు (Road in Jagityal Dist), 
        13. జగిత్యాల జిల్లా పురపాలక సంఘాలు (Muncipalities in Jagityal Dist), 
        14. జగిత్యాల జిల్లా వ్యాసం (Jagityal District Essay),

        విభాగాలు: తెలంగాణ జిల్లాలు,
          Tags:telangana District information in telugu, All about Telangana, TSPSC information, Telangana complete information, mandals in telangana, muncipalities in telanagana, rivers in telangana, historical places in telangana, revenue divisions in telangana,

          4, జూన్ 2017, ఆదివారం

          జూలపల్లి మండలం (Julapalli Mandal)

           జూలపల్లి మండలం
          మండలముజూలపల్లి
          రెవెన్యూ డివిజన్పెద్దపల్లి
          జిల్లాపెద్దపల్లి
          జనాభా27668 (2011)
          జూలపల్లి పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన మండలము. 1975లో వడ్కాపూర్ శివారులో అతిప్రాచీనమైన బౌద్ధస్తూపం బయటపడింది. 2 సార్లు శాసనసభకు ఎన్నికైన కొప్పుల ఈశ్వర్ ఈ మండలమునకు చెందినవారు. మండలంలో 8 ఎంపీటీసి స్థానాలు, 8 గ్రామపంచాయతీలు, 7 రెవెన్యూ గ్రామాలు కలవు. 2016లో జిల్లాల పునర్వూవస్థీకరణకు పూర్వం ఈ మండలం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉండేది. 2016లో పునర్విభజన సమయంలో మండలంలో కొత్తగా ధర్మారం మండలం నుంచి అబ్బారం గ్రామం వచ్చిచేరింది.

          భౌగోళికం, సరిహద్దులు:
          ఈ మండలానికి తూర్పున పెద్దపల్లి మండలం, ఆగ్నేయాన మరియు దక్షిణాన సుల్తానాబాద్ మండలం, పశ్చిమాన చొప్పదండి మండలం, వాయువ్యాన మరియు ఉత్తరాన ధర్మారం మండలం సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి.

          జనాభా:
          2011 లెక్కల ప్రకారం మండల జనాభా 27668. ఇందులో పురుషులు 13686, మహిళలు 13982.

          రాజకీయాలు:
          ఈ మండలము పెద్దపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, పెద్దపల్లి లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉంది. ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు కొప్పుల ఈశ్వర్ ఈ మండలమునకు చెందినవారు.

          మండలంలోని గ్రామాలు:
          జూలపల్లి (Julapalli), కుమ్మరికుంట (Kummarikunta), కాచాపుర్ (Kachapur), వడ్కాపుర్ (Vadkapur), పెద్దాపూర్ (Peddapur), తేలుకుంట (Telukunta), అబ్బాపుర్ (Abbapur),

          అబ్బాపూర్ (Abbapur):
          అబ్బాపుర్ పెద్దపల్లి జిల్లా జూలపల్లి మండలమునకు చెందిన గ్రామము. 2016లో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణకు ముందు ఈ గ్రామం ధర్మారం మండలంలో ఉండేది. అక్టోబరు 11, 2016న ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు GOMs No 227 ప్రకారం ఈ గ్రామం జూలపల్లి మండలంలో చేరింది.

          కుమ్మరికుంట (Kummarikunta):
          కుమ్మరికుంట పెద్దపల్లి జిల్లా జూలపల్లి మండలమునకు చెందిన గ్రామము. ప్రముఖ రాజకీయనాయకుడు కొప్పుల ఈశ్వర్ ఈ గ్రామానికి చెందినవారు.

          కాచాపూర్ (Kachapur):
          కాచాపూర్ పెద్దపల్లి జిల్లా జూలపల్లి మండలమునకు చెందిన గ్రామము. తెలంగాణ ప్రజాఫ్రంట్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన ఆకుల భూమయ్య ఈ గ్రామానికి చెందినవారు.

          వడ్కాపూర్ (Vadkapur):
          వడ్కాపూర్ (వడకాపురం) పెద్దపల్లి జిల్లా జూలపల్లి మండలమునకు చెందిన గ్రామము. 1975లో గ్రామ శివారులో హీనాయాన శాఖకు చెందిన అతిప్రాచీనమైన బౌద్ధస్తూపం బయటపడింది. అమరావతి కంటే ప్రాచీనమైన నిర్మాణంగా గీన్ని చరిత్రకారులు గుర్తించారు. ఇక్కడికి బుద్ధుడు సైతం వచ్చినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. స్తూపంపై ఉన్న సున్నపురాతి ఫలకాలపై ఐదు పడగల ముచిలింద నాగు, బోధివృక్షం చెక్కి ఉన్నాయి.


          విభాగాలు: పెద్దపల్లి జిల్లా మండలాలు,


           = = = = =          Tags: Julapally Mandal in Telugu, Peddapally District Mandals information, Telangana Mandals infirmation, Julapally mandal information in Telugu,

          2, జూన్ 2017, శుక్రవారం

          గోపలాయపల్లి (Gopalayapally)

          గోపలాయపల్లి  గ్రామము
          గ్రామముగోపలాయపల్లి
          మండలమునార్కెట్‌పల్లి
          జిల్లానల్గొండ
          జనాభా2000 (2011)
          గోపలాయపల్లి నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్‌పల్లి మండలమునకు చెందిన గ్రామము. ఇది నార్కెట్‌పలి గ్రామపంచాయతీలో భాగముగా ఉన్నది. ఈ గ్రామము జాతీయరదారిపై నార్కెట్‌పల్లి నుంచి 5 కిమీ, హైదరాబాదు నుంచి 7 కిమీ దూరంలో ఉంది. కాకతీయుల కాలం నాటి శ్రీ వారిజాల వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం గ్రామశివారులో పెద్దరాతిబండపై నెలకొని ఉంది. ఈ గ్రామం నిమ్మతోటలకు ప్రసిద్ధి. గతంలో గ్రామానికి చెందిన ముదిరాజ్ కులానికి చెందిన రాములు పద్మవ్యూహం గ్రంథాన్ని రచించినట్లుగా ప్రతీతి. ఈయన చిత్రకారుడిగానూ, శిల్పకారుడిగానూ ప్రసిద్ధిచెందాడు. గ్రామజనాభా సుమారు 2000, ఓటర్ల సంఖ్య 900.

          భౌగోళికం:
          ఈ గ్రామం నల్గొండ జిల్లాలో 65వ నెంబరు జాతీయ రహదారిపై చిట్యాల మరియు నార్కెట్‌పల్లి పట్టణాల మధ్యలో ఉంది. గ్రామసమీపంలో పెద్దచెరువు ఉంది. మొదటిదశ మిషన్ కాకతీయ పథకంలో భాగంగా ఈ చెరువు ఎంపిక కాబడింది.
          చరిత్ర:

          రవాణా సౌకర్యాలు:
          గోపలాయపల్లి గ్రామం జాతీయ రహదారిపై ఉన్నందున రవాణాసౌకర్యాలు బాగుగా ఉన్నాయి. 5 కిమీ దూరంలోనే దూరంలో నార్కెట్‌పల్లి బస్‌స్టేషన్ ఉన్నందున దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణించేవారికి అనువుగా ఉంది. గ్రామంగూండా రైలుమార్గం కూడా వెళ్తున్నది. కేవలం 3 కిమీ దూరంలోనే చిట్యాల రైల్వేస్టేషన్ ఉంది.

          రాజకీయాలు:
          ఈ గ్రామం నార్కెట్‌పల్లి గ్రామపంచాయతీలో భాగంగా ఉంది.

          పరిశ్రమలు:
          విస్టా ఫార్మా పరిశ్రమతో పాటు గ్రామంలో పలు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. బండరాళ్లను పేల్చే ప్రేలుడు పదార్థాలు తయారుచేసే పరిశ్రమలు మరియు క్రషింగ్ మిషన్లు కూడా ఉన్నాయి. వివేరా హోటల్, కనకదుర్గ హోటల్ జాతీయరదారిపై ప్రయాణించేవారికి అందుబాటులో ఉన్నాయి.

          గ్రామప్రత్యేకతలు:

          గ్రామ సమాచారం:

          విభాగాలు: నార్కెట్‌పల్లి మండలంలోని గ్రామాలు, 


           = = = = =


          28, మే 2017, ఆదివారం

          హన్మకొండ మండలం (Hanmakonda Mandal)

           హన్మకొండ మండలం
          జిల్లావరంగల్ పట్టణ
          జనాభా 433561 (2011)
          అసెంబ్లీ నియో.వర్థన్నపేట అ/ని,
          లోకసభ నియో.వరంగల్ లో/ని,
          హన్మకొండ  వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాకు చెందిన మండలము. మండల కేంద్రం హన్మకొండ వరంగల్ మరియు కాజీపేటలతో కలిసి ఇది ట్రైసిటిగా పిలువబదుతుంది. ఈ మండలము వర్థన్నపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, వరంగల్ లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఉంది. 2016 పునర్విభజన ప్రకారం మండలంలో 6 రెవెన్యూ గ్రామాలు కలవు. కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన వేయిస్తంభాలగుడి, భద్రకాళి దేవాలయం  హన్మకొండలో ఉన్నాయి.

          జనాభా:
          2011 లెక్కల ప్రకారం మండల జనాభా 433561. ఇందులో పురుషులు 217929, మహిళలు 215632. మండలంలో పట్టణ జనాభా 398651, గ్రామీణ జనాభా 34910. అక్షరాస్యత శాతం 83.85%. ఇది జిల్లాలో అత్యధిక అక్షరాస్యత శాతం కల మండలాలలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది.

          మండల విశిష్టతలు:
          2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఈ మండలం జిల్లాలో అత్యధిక అక్షరాస్యత శాతం కలిగిన మండలాలలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది.

          మండలంలోని గ్రామాలు:
          హన్మకొండ (Hanamkonda), కుమర్‌పల్లి (Kumarpalle), పలివెల్పుల (Palivelpula),  లష్కర్‌సింగార్ (Lashkarsingar), గోపాల్‌పూర్ (Gopalpur), వడ్డేపల్లి (Waddepally)

          హన్మకొండ (Hanmakonda):
          హన్మకొండ వరంగల్ పట్టణ జిల్లాకు చెందిన పట్టణము. వరంగల్ మరియు కాజీపేటలతో కలిసి ఇది ట్రైసిటిగా పిలువబదుతుంది.

          శ్రీ పద్మాక్షి ఆలయం:
          పట్టణంలోని ఓ గుట్టపై ఉంది. హనుమద్గిరిగా, సిద్ధులకొండగా పేరుగాంచిన ఈ ప్రాంతంలో పూర్వం మునులు, యోగులు ఎల్లప్పుడు తపస్సులో మునిగి ఉండేవారని ఇక్కడి స్థలపురణం వల్ల తెలుస్తుంది. శ్రీపద్మాక్షి అమ్మవారు కాకతీయులకు ఆరాధ్యదైవం.
           

          విభాగాలు: వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా మండలాలు, హన్మకొండ మండలం,


           = = = = =          Tags: Bheemadevarpalli Mandal in Telugu, Bheemadevarpalli Mandal information, Vangara village in Telugu, bheemadevarpally samacharam.

          Index


          తెలుగులో విజ్ఞానసర్వస్వము
          వ్యక్తులు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, వార్తలు
          సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, వార్తలు,
          సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలువార్తలు,
          సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, అవార్డు గ్రహీతలు, రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, రాష్ట్రపతులు, ముఖ్యమంత్రులు-గవర్నర్లు, వార్తలు,
          ప్రపంచము,
          శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, దేశాధినేతలు, దేశాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, వార్తలు,
          క్రీడలు,  
          క్రీడాకారులు, టోర్నమెంట్లు, ఆటలు, వార్తలు,
          శాస్త్రాలు,  
          భూగోళశాస్త్రము, చరిత్ర, పౌరశాస్త్రము, ఆర్థిక శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, వృక్షశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,
          ఇతరాలు,  
          జనరల్ నాలెడ్జి, ఉద్యోగ సమాచారం, హాస్యం, చరిత్రలో ఈ రోజు,

            విభాగాలు: 
            ------------ 

            stat coun

            విషయసూచిక