16, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

మా క్విజ్ పుస్తకాలు (Quiz Books)

మా క్విజ్ పుస్తకాలు
అంతర్జాలంలో జికె అభిమానులకు సుపరిచితమైన పేరు "CCKRao".
ఇప్పుడు ఇదే సీరీస్‌తో క్విజ్ పుస్తకాలు విడుదల
♦ ప్రశ్నల వెంటనే సమాధానాలు,
♦ అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ మూల్యం (రూ 25/- నుంచి 40/-)
♦ నాణ్యమైన ప్రశ్నలు, గత పోటీపరీక్షలలో వచ్చిన ప్రశ్నలు చేర్చబడుట,
♦ ప్రతి క్విజ్ పుస్తకం చివరన సంబంధిత పట్టికలు,
50 రకాల క్విజ్ పుస్తకాల విడుదలకు ప్రణాళిక 
అన్ని పోటీపరీక్షలకు ఉపయుక్తమైన సమాచారం
♦ ఎప్పటికప్పుడు తాజాకరణ
ఇప్పుడు మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా మీ ఇంటికే పుస్తకాలు
బ్యాంక్ అక్కౌంటు / అడ్రస్ కొరకు ఇక్కడ చూడండి

(ప్రతులకు - ఎంపికచేసిన ప్రధాన పుస్తక కేంద్రాలలో లభ్యం)

డిస్కౌంటుతో సహా డైరెక్టుగా మా నుంచి పుస్తకాలు పొందగోరే వారు ఇక్కడ చూడండి

తెలంగాణ క్విజ్
(Telangana Quiz)
(తెలుగులో మొట్టమొదటి తెలంగాణ క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 002.
పుస్తకం పేరు: తెలంగాణ క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 128 (6వ ప్రచురణ).
వెల: రూ.56/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 
వివిధ రంగాలలో మొట్టమొదటి వ్యక్తులు

(First Perons in various Fields)
(తెలుగులో "మొట్టమొదటి"పై వెలువడిన తొలి పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 003.
పుస్తకం పేరు: వివిధ రంగాలలో మొట్టమొదటి వ్యక్తులు.
పేజీల సంఖ్య: 64.
వెల: రూ.30/-
స్టాక్: ఉన్నది.

పాలమూరు జిల్లా క్విజ్
(Palamuru Dist Quiz)
(తెలుగులో ఒక జిల్లాపై మొట్టమొదటి క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 001.
పుస్తకం పేరు: పాలమూరు జిల్లా క్విజ్ (మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలు)
పేజీల సంఖ్య: 88 (రెండవ ముద్రణ)
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది
 

భూగోళశాస్త్రము క్విజ్
(Geography Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 004.
పుస్తకం పేరు: భూగోళశాస్త్రము క్విజ్ (సామాన్యభూగోళ శాస్త్రం, భారతదేశ భూగోళశాస్త్రం, ప్రపంచ భూగోళశాస్త్రం, తెలంగాణ భూగోళశాస్త్రం, ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రం)
పేజీల సంఖ్య: 88 (4వ ప్రచురణలొ 96 పేజీలు).
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

తెలంగాణ చరిత్ర క్విజ్
(Telangana History Quiz)
(తెలుగులో మొట్టమొదటి తెలంగాణ చరిత్ర  క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 005.
పుస్తకం పేరు: తెలంగాణ చరిత్ర క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 88 (5వ ముద్రణ).
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

తెలంగాణ జిల్లాలు క్విజ్
(Telangana Dists Quiz)
(తెలుగులో మొట్టమొదటి తెలంగాణ జిల్లాలు క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 006.
పుస్తకం పేరు: తెలంగాణ జిల్లాలు క్విజ్ (31 జిల్లాలు).
పేజీల సంఖ్య: 96 (4వ ముద్రణ).
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

హైదరాబాదు క్విజ్ 
(Hyderabad Quiz)(తెలుగులో మొట్టమొదటి హైదరాబాదు క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 007.
పుస్తకం పేరు: హైదరాబాదు క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 80.
వెల: రూ.36/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

భారత రాజ్యాంగం క్విజ్
(Indian Constitution Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 008.
పుస్తకం పేరు: భారత రాజ్యాంగం క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 96 (3వ ముద్రణ).
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

తెలంగాణ ప్రముఖులు క్విజ్
(Telangana Persons Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 009.
పుస్తకం పేరు: తెలంగాణ ప్రముఖులు క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 96 (3వ ముద్రణ).
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 

జనరల్ సైన్స్ క్విజ్
(General Science Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 010.
పుస్తకం పేరు: జనరల్ సైన్స్ క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 96.
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.


భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్
(Indian History Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 011.
పుస్తకం పేరు: భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 96.
వెల: రూ.40/-
స్టాక్: ఉన్నది.

ఆర్థికశాస్త్రము క్విజ్
(Economics Quiz)

పుస్తకం కోడ్: 012.
పుస్తకం పేరు: ఆర్థికశాస్త్రము క్విజ్.
పేజీల సంఖ్య: 112.
వెల: రూ.48/-
స్టాక్: లేదు
ఆబ్జెక్టివ్ జనరల్ నాలెడ్జి (12000 ప్రశ్నలు)
(Objective General Knowledge - 12000 Questions)

పుస్తకం కోడ్: 013.
పుస్తకం పేరు:ఆబ్జెక్టివ్ జనరల్ నాలెడ్జి (12000 ప్రశ్నలు)
పేజీల సంఖ్య: 256 (Big Size) (2వ ముద్రణ)
వెల: రూ.160/-
స్టాక్: ఉన్నది.

Objective General Knowlledge (10000 Questions)

Book Code: 014.

Book Name : Objective General Knowledge (10000 Qns)

No. of Pages: 232 (Big Size)

Value: Rs.140/-

Childrens Quiz
(useful for School/College students and All competitive examinations)

Book Code: 015.

Book Name : Childrens Quiz

No. of Pages: 96

Value: Rs.40/-

సూపర్ క్విజ్
(అన్నీ పోటీపరీక్షలలో వచ్చిన ప్రశ్నలే)

పుస్తకం కోడ్: 016.
పుస్తకం పేరు: సూపర్ క్విజ్
పేజీల సంఖ్య: 128
వెల: రూ.56/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్తలు క్విజ్
(ప్రతిపేజీలో శాస్త్రవేత్తల సంక్షిప్త వివరణ పట్టికలు)

పుస్తకం కోడ్: 017.
పుస్తకం పేరు: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్తలు క్విజ్
పేజీల సంఖ్య: 96
వెల: రూ. 40/-
స్టాక్: ఉన్నది.
 మహిళా క్విజ్
(మహిళలపై తెలుగులో వచ్చిన మొట్టమొదటి క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 018.
పుస్తకం పేరు: మహిళా క్విజ్  (Women's Quiz)
(మహిళలకు చెందిన ప్రశ్నలు, వివిధ పోటీపరీక్షలలో వచ్చిన మహిళలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు, 111 ప్రముఖ మహిళల పాయింట్లవారీ పట్టికలు మరియు మహిళలకు స్ంబంధించిన ఇతర పట్టికలు)
పేజీల సంఖ్య:128
వెల: రూ. 56/-
స్టాక్: ఉన్నది

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్
(మొట్టమొదటి ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్ పుస్తకం)

పుస్తకం కోడ్: 019.
పుస్తకం పేరు: ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్ (Andhra Pradesh Quiz)
(అతిముఖ్యమైన ప్రశ్నలు, గతంలో వచ్చిన ప్రశ్నలు, ప్రశ్నల వెంటే సమాధానాలు, పుస్తకం చివరలో అతిముఖ్యమైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)
పేజీల సంఖ్య:128
వెల: రూ. 56/-
స్టాక్: ఉన్నది
తదుపరి క్విజ్ పుస్తకాలు
(TSPSC / APPSC కొత్త సిలబస్ ప్రత్యేక దృష్టితో) 

బాలల క్విజ్ (Childrens' Quiz in Telugu)
మీకు తెలుసా ? (Did You Know?)
భారత జాతీయోద్యమం క్విజ్ (Indian National Movement Quiz),
తెలంగాణ ఉద్యమం క్విజ్ (Telangana Movement Quiz),
విపత్తు నిర్వహణ క్విజ్ (Disaster Management Quiz),
తెలంగాణ భూగోళశాస్త్రం క్విజ్ (Telangana Geography Quiz),
భారతదేశం క్విజ్ (India Quiz),
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజి క్విజ్ (Science & Technology Quiz),
సాంఘిక శాస్త్రము క్విజ్ (Social Studies Quiz) ,
తెలంగాణ సంస్కృతి క్విజ్ (Telangana Culture Quiz),
రసాయన శాస్త్రము క్విజ్ (Chemistry Quiz),
భౌతికశాస్త్రము క్విజ్ (Physics Quiz),
జీవశాస్త్రము క్విజ్ (Biology Quiz),
ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర క్విజ్ (Andhra Pradesh Histiry Quiz),
మనోవైజ్ఞానికశాస్త్రం క్విజ్ (Psychology Quiz),

అధిక మొత్తంలో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేక డిస్కౌంట్‌పై సరఫరా చేయబడును.

How to CCKRao Series Quiz Book online, CCKRao Series Books available online, Online Books Purchase method, online purchase of CCKRao punlication books, Quiz and GK Books online purchase, Competitive books online purchase, easy method to purchase CCKRao series books

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Index


తెలుగులో విజ్ఞానసర్వస్వము
వ్యక్తులు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, వార్తలు
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, వార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, జిల్లా విభాగాలు, జిల్లా వ్యాసాలు, మండలాలు, నియోజకవర్గాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, విశ్వవిద్యాలయాలువార్తలు,
సమరయోధులు, రచయితలు, రాజకీయ నాయకులు, అవార్డు గ్రహీతలు, రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, ప్రాజెక్టులు, దేవాలయాలు, రాష్ట్రపతులు, ఉప రాష్ట్రపతులు, ప్రధానమంత్రులు,ముఖ్యమంత్రులు-గవర్నర్లు, క్రీడాకారులు, వార్తలు,
ప్రపంచము,
శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, దేశాధినేతలు, దేశాలు, నగరాలు, సందర్శనీయ ప్రదేశాలు, నదులు, వార్తలు,
క్రీడలు,  
క్రీడాకారులు, టోర్నమెంట్లు, ఆటలు, వార్తలు,
శాస్త్రాలు,  
భూగోళశాస్త్రము, చరిత్ర, పౌరశాస్త్రము, ఆర్థిక శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, వృక్షశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,
ఇతరాలు,  
జనరల్ నాలెడ్జి, ఉద్యోగ సమాచారం, తెలుగు బ్లాగులు, హాస్యం, కాలరేఖలు, చరిత్రలో ఈ రోజు,

   విభాగాలు: 
   ------------ 

   stat coun

   విషయసూచిక